[JAVA] String 문자열 인코딩 방법 - String getBytes()

Java – String getBytes() Method example


String -> euc-kr로 인코딩된 바이트 배열

String str = new String("한글");
byte [] strBuffer = str.getBytes("euc-kr");


utf-8 -> euc-kr 인코딩 변경

String str = new String("한글");
String str2 = new String(str.getBytes("utf-8"), "euc-kr");


Charset 목록
  • euc-kr
  • utf-8
  • KSC5601
  • MS949
  • ISO-8859-1
  • X-WINDOWS-949
  • UTF-16


Written by dukgun.com

Post a Comment

다음 이전